AWS Certified Solutions Architect - Associate

Fri, Mar 24, 2023 One-minute read

Po ponad 10 latach pracy z AWS, zrobiłem pierwszy certyfikat jako Architekt Rozwiązań.

AWS Certified Solutions Architect - Associate 23T0L60C6NE41F3G ( https://aws.amazon.com/verification )