Architekt Rozwiązań Chmurowych

Sławomir Jasiński

Zawodowo

Jako Architekt Rozwiązań Chmurowych, specjalizuję się w przeprowadzaniu zaawansowanych migracji do chmury. Moje globalne doświadczenie, zdobyte na trzech kontynentach, umożliwia mi eksperckie kierowanie migracją infrastruktury klientów do środowiska chmurowego, przy jednoczesnej optymalizacji ich systemów dla maksymalnej wydajności i bezpieczeństwa. Moja rola w implementacji systemów rekomendacyjnych dla wiodących mediów europejskich rozwinęła moje umiejętności w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań i efektywnym usprawnianiu procesów.

Mając bogate doświadczenie w tworzeniu oprogramowania, swobodnie nawiguję po różnorodnym krajobrazie technologii cyfrowych. Współpraca z kluczowymi australijskimi markami, takimi jak Commonwealth Bank i Telstra, oraz z europejskimi przedsiębiorstwami, w tym MAN Trucks i JYSK, wyposażyła mnie w umiejętność radzenia sobie z nietypowymi wyzwaniami i napędzania innowacji.

Moje zdolności rozwiązywania problemów i techniczna przenikliwość umożliwiają mi ciągły rozwój w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii. Zaangażowanie w dążenie do doskonałości i pasja do transformacji cyfrowej gwarantują, że dostarczam zrównoważone, przyszłościowe rozwiązania, które wykraczają poza oczekiwania klientów.

Kwalifikacje

Posiadam dyplom z Zarządzania i Marketingu oraz ponad 20 lat pracy w branży na różnych stanowiskach.

Certyfikaty i szkolenia

AI Expertise

  1. Prompt Engineering for ChatGPT Developed and optimized conversational prompts to enhance user engagement and improve the performance of ChatGPT models in customer service applications.
  2. Generative AI with Large Language Models Worked on projects involving text generation, summarization, and translation using state-of-the-art language models like GPT-3 and BERT.
  3. Machine Learning Techniques Implemented various NLP and machine learning techniques such as sentiment analysis, text classification, and clustering algorithms for diverse business applications.
  4. AWS Bedrock Experience Utilized AWS Bedrock for scalable machine learning solutions, focusing on data engineering, model training, and deployment in a cloud-based environment.
  5. Self-Hosted AI Models for Data Processing Built and deployed self-hosted machine learning models for real-time data processing, including data cleaning, transformation, and feature extraction.
  6. Cross-Disciplinary AI Applications Collaborated with teams across different domains to integrate AI solutions into existing systems, enhancing efficiency and automating manual processes.

Certificates

AI

GO

AWS

Kubernetes

Soft

Kontakt

Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować - skorzystaj z odnośników po lewej stronie.